Försäljning av löskonst för Konstnärscentrum Syds medlemmar

Du som är medlem i KcSyd kan skicka in 3 bilder på verk som är till försäljning.
Köpare kontaktar konstnär via telefon eller e-post.
När du  skickar in dina bilder och uppgifter till Kcsyd så medger du rätten till publicering på vår hemsida.

Uppgifter om varje verk:

Titel:
Teknik/material:
Storlek:
Pris:

Bilderna du skickar skall vara i jpeg-format och inte större än 1000 px längd eller bredd.

Uppgift om Konstnär:

Namn:
Telefon:
E-post:
Hemsida om det finns:

Skicka dina uppgifter + bifogade bilder i ett mejl till: eidslottgitte@gmail.com